OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Velice nás těší Váš zájem a návštěva našich webových stránek. Protože chceme, abyste se na našich stránkách cítili příjemně, bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro naši firmu důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

PRÁVO NA INFORMACE

Pokud by navzdory našim snahám o správnost a aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit na info@jirsta.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

KODEX OCHRANY ÚDAJŮ

ZÍSKÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Chceme Vaše údaje použít k tornu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

BEZPEČNOST

JIRSTA Zemědělské služby přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

POUŽITÍ A POSTOUPENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JIRSTA Zemědělské služby používá Vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

COOKIES

JIRSTA Zemědělské služby používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.